Pre-Fabrykat KARR Miasto Karpacz Miasto Kowary
Search Menu

Regulamin II Bieg dla Serca (18.04.2020)

I. TERMIN IMPREZY

Edycja wiosenna – 18.04.2020 sobota, godz. 8:00 – 18:00

II. CEL IMPREZY

Poprzez czynny udział w sportowym wydarzeniu, organizatorzy chcą zwrócić uwagę na profilaktykę układu krążenia i chorób serca.
Nie mniej ważnym celem jest również promocja sąsiadujących miast Powiatu Jeleniogórskiego – Kowar i Karpacza, tras biegowo rekreacyjnych, jak i odbudowa ruchu turystycznego w Budnikach, przez które przebiega trasa półmaratonu górskiego. Propagowanie zdrowego trybu życia.

III. ORGANIZATORZY

FUNDACJA SLOW CITY
FUNDACJA „KARPACZ SPORT”

Partnerami zawodów są:
Centrum Medyczne EuroMedis, Gmina Karpacz, Gmina Miejska Kowary, Grupa Karkonoska GOPR, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Pre-Fabrykat Sp. Z O.O, Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, Zespół Szkól Ogólnokształcących w Kowarach

Kontakt:
e-mail: biuro.biegdlaserca@gmail.com
tel.: Kuba (Karpacz) – 721 222 702 / Mirek (Kowary) – 605 210 535

IV. BIURO ZAWODÓW

Stadion im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu
ul. Polskich Olimpijczyków 1
58-540 Karpacz

Godziny otwarcia biura zawodów:
– piątek 17.04.2020 od 18:00 do 21:00
– sobota 18.04.2020 od 08:00 do 10:00

V. INFORMACJE O TRASACH

Trasa 24km
Trasa biegu przewiduje dystans ok. 24km oraz ok. 1000m przewyższeń.
Start: boisko sportowe przy ZSO w Kowarach
Meta: stadion miejski w Karpaczu

Trasa 12km
Trasa biegu przewiduje dystans ok. 12km oraz ok. 500m przewyższeń.
Start: boisko sportowe przy ZSO w Kowarach,
Meta: stadion miejski w Karpaczu.

Dystans może się różnić w kolejnych edycjach z powodów technicznych, za które organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności (np. warunki pogodowe związane z przebiegiem trasy na wysokości ponad 1000m n.p.m.). Trasa przeprowadzona jest przez teren Lasów Państwowych, na terenie których mogą odbywać się interwencyjne prace sezonowe. Trasa będzie w sposób widoczny oznaczona oraz w newralgicznych punktach obstawiona wolontariuszami.

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH PUBLICZNYCH
Uczestnik biegu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym podczas korzystania z dróg publicznych.

Wyposażenie obowiązkowe:
– numer startowy oraz chip
– naładowany telefon komórkowy
– folia NRC

Zalecane wyposażenie:
– 0.5l płynu
– naczynie umożliwiające picie na punkcie odżywczym (nie będzie jednorazowych kubków na bufetach)
– kurtkę przeciwdeszczową

VI. RAMOWY PLAN IMPREZY

Piątek 17.04.2020
18:00 – Otwarcie biura zawodów
21:00 – Zamknięcie biura zawodów

Sobota 18.04.2020
8:00 – Otwarcie biura zawodów i przekazywania depozytów (będzie możliwość przekazania depozytu na starcie w Kowarach)
10:00 – Zamknięcie biura zawodów i przyjmowania depozytów
11:00 – Start zawodów (start wspólny dla obu dystansów)
12:00 – Start zabaw i imprez dla dzieci (w tym zawody sportowe dla dzieci)
12:30 – Przybycie pierwszych zawodników
15:00 – Koniec limitu czasu
16:00 – Dekoracja

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w planie imprezy spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

VII. PUNKTY ŻYWIENIOWE

Dla dystansu 24km zaplanowane są dwa punkty – okolice 14km oraz na mecie.
Dla dystansu 12km zaplanowany jest jeden punkt – na mecie.

VIII. POMIAR CZASU

Pomiar czasu będzie na starcie oraz na mecie.

Ustala się limit czasu na przebiegnięcie dystansów 12km i 24km – 4 godziny (cztery godziny).

Na trasach będą punkty kontrolne.
Zawodnicy, którzy nie przebiegną przez punkty kontrolne nie będą sklasyfikowani.
Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się limicie czasu nie będą sklasyfikowani, a po upływie limitu czasu nie są już uczestnikami Biegu.

IX. OPŁATA REJESTRACYJNA

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie biegu i wpłacenie opłaty rejestracyjnej na konto Organizatora.

Numer startowy przydzielony zostanie zawodnikowi losowo.

Opłata rejestracyjna dla biegu 24km wynosi:
do 31.12.2019 – 80 zł
01.01.2020 – 31.03.2020 – 100 zł
01.04.2020 – 16.04.2020 – 120 zł
W biurze zawodów (17-18.04.2020) – 170 zł

Opłata rejestracyjna dla biegu 12km wynosi:
do 31.12.2019 – 60 zł
01.01.2020 – 31.03.2020 – 80 zł
01.04.2020 – 16.04.2020 – 100 zł
W biurze zawodów (17-18.04.2020) – 150 zł

Mieszkańcy Karpacza i Kowar mają 50% zniżkę od wyżej wymienionych opłat rejestracyjnych.

Dodatkowo będzie możliwość zamówienia pamiątkowej koszulki technicznej. Koszt koszulki wynosi 40 zł.
Koszulki można będzie zamówić do 18.03.2020.

W trakcie rejestracji jest możliwość wykupienia transportu w cenie 10 zł z mety (Karpacz) na start (Kowary).
Wyjazd autokaru z Karpacza o 9:30.

Wpisowe wpłacone po 31.03.2020 nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Organizator nie zwraca opłaty rejestracyjnej osobom, które rezygnują ze startu, nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

Istnieje możliwość przepisania opłaty rejestracyjnej innej osobie, jednak jedynie do 11.04.2020. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian. Cesja musi być dokonana osobiście pomiędzy zainteresowanymi.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
– start w zawodach oraz obsługę trasy,
– numery startowe,
– mapę trasy,
– depozyt, w którym można zostawić rzeczy osobiste,
– napoje i wyżywienie na trasie biegu,
– ciepły posiłek po zawodach,
– puchary, nagrody oraz dyplomy (w zależności od pozyskanych sponsorów),
– zabezpieczenie medyczne,
– obsługę sędziowską,
– pamiątkowy medal (w przypadku ukończenia zawodów w limicie czasu)

X. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem biegu „Bieg dla Serca” może zostać każda osoba, która do dnia 18.04.2020 ukończy 18 lat. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu „Bieg dla Serca”.

Wszyscy zawodnicy podczas odbioru pakietów startowych muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Pakiet startowy może być odebrany osobiście lub przez inną osobę na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu „Bieg dla Serca” oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w Nadleśnictwie „Śnieżka”, szczególnie należy zwrócić uwagę na całkowity zakaz śmiecenia.

XI. NAGRODY

W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn
– miejsca 1-5 – puchary oraz nagrody (finansowe/rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów).
W kategoriach wiekowych mężczyzn oraz kobiet (nagrody w kategoriach wiekowych będą przyznawane, jeśli w danej kategorii wiekowej będzie minimum 3 osoby)
– miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe.

Kategorie wiekowe:
M20 i K20 – 1991r. – 2002r.
M30 i K30 – 1981r. – 1990r.
M40 i K40 – 1971r. – 1980r.
M50 i K50 – 1961r. – 1970r.
M60+ i K60+ – do 1960r.

Nagrody nie dublują się – zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii OPEN, nie jest uprawniony do otrzymania nagrody w kategorii wiekowej.

Kategoria dodatkowa „Tubylcy” dla obu dystansów – nagrody dla najszybszych Karpaczan i Kowarzan (najszybszy Karpaczanin i najszybsza Karpaczanka oraz najszybszy Kowarzanin i najszybsza Kowarzanka)

Kategoria dodatkowa KARR (tylko dla dystansu 24km):
Dodatkowa kategoria MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w której nagrody ufundowała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Jak rozumiemy kategorię MŚP?
Jest to właściciel (prezes, dyrektor), członek zarządu (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).
W trakcie zapisów proszę wpisać w nazwie zespołu „MŚP + nazwa przedsiębiorstwa”.

Nagrody w kat. OPEN K i M
1 miejsce – puchar Prezesa KARR i szkolenia dla firm zakresu (do wyboru 1 tematyka):

a) YouTube – telewizja XXI wieku [3-4 h]
b) Social Media a biznes – czy, kiedy, jak? [3-4 h]
c) Analityka internetowa – zrozumieć Klientów [3-4 h]
d) Kampanie online – zrób to sam [3-4 h]
e) Automatyzacja w marketingu – leżę, pachnę i zarabiam

2 miejsce – puchar i gadżety, konsultacje biznesowe
3 miejsce – puchar i gadżety, konsultacje biznesowe

Organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia dodatkowych nagród specjalnych w zależności od pozyskanych środków.

XII. ZAKAZANE CZYNNOŚCI

Zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub ukarani czasowo, w każdym momencie zawodów, za następujące działania:
– skracanie wyznaczonej trasy
– niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego
– nie posiadanie obowiązkowego wyposażenia
– wyrzucanie śmieci na trasę biegu
– korzystanie z zewnętrznego wsparcia poza punktami odżywczymi
– bieganie z osobami, które nie są zarejestrowanymi na dany bieg zawodnikami
– oszustwa (używanie transportu, zamiennych biegaczy i inne)
– nie noszenie numeru startowego we właściwym miejscu
– kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu
– doping lub używanie zakazanych środków
– niesportowe zachowanie

Określenie wysokości kar czasowych ustala Sędzia Główny zawodów. Za brak jakiegokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia określa się karę czasową w wysokości – 20 min/każdy element. Kary czasowe zostają doliczone do wyniku przebycia trasy lub zawodnik może być wstrzymany przez sędziego przed metą celem odbycia kary czasowej.

Protesty dotyczące klasyfikacji końcowej lub przebiegu zawodów można składać pisemnie u Dyrektora Biegu w dniu zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu (w godzinach 15:00-15:15). Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 200zł. W przypadku uznania protestu za bezzasadny, kaucja nie zostanie zwrócona.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Termin, miejsce i trasa biegów może ulec zmianie, jak również biegi mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. W innych przypadkach odwołania biegów z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej.

Jeśli zawodnik napotka innego zawodnika, który uległ wypadkowi, zobowiązany jest udzielić mu koniecznej pomocy i zawiadomić obsługę medyczną (nr telefonu będzie podany w biurze zawodów). Przypominamy, że każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej. W przypadku rezygnacji z zawodów organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów.
Zawodnicy muszą mieć numer startowy zawieszony w widocznym miejscu.

Osoby towarzyszące zawodnikom będą mogły uczestniczyć na mecie w grach i konkurencjach przygotowanych dla dzieci i nie tylko.

Zawodnicy ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków (NW) we własnym zakresie.

Zawodnik startując w „Bieg dla Serca” wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji biegów górskich organizowanych przez fundacje „Slow City” oraz „Karpacz Sport” oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów. Jednocześnie zaświadcza się, że administratorem tych danych są organizatorzy, a uczestnik biegu ma możliwość wglądu i zmian swoich danych w każdym momencie.

Organizatorzy „Bieg dla Serca” zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy, bezpośrednim komunikatem na wskazany mail zawodnika. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom „Bieg dla Serca”.