Pre-Fabrykat KARR Miasto Karpacz Miasto Kowary
Search Menu

Regulamin „Konkursu dla Serca”

1. Organizator konkursu: Stowarzyszenie „Karpacz Sport” oraz Fundacja „Slow City”.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni użytkownicy Facebooka.
3. Konkurs trwa od dnia 21.03.2019 do 30.03.2019 do godz 10:00.
4. Celem konkursu jest jak najdokładniejsze oszacowanie wyniku zwycięzcy I Biegu dla Serca 30.03.2019.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy podać wynik w komentarzu pod postem konkursowym w formacie G:MM:SS (godziny:minuty:sekundy)
6. Każda osoba może umieścić tylko jeden komentarz. W przypadku większej liczby komentarzy jednego autora, pod uwagę będzie brany pierwszy dodany. Komentarze edytowane nie biorą udziału w konkursie.
7. Wygrywa osoba, która poda w komentarzu czas najbardziej zbliżony do uzyskanego przez zwycięzcę biegu. W przypadku większej liczby równorzędnych wyników, wygrywa osoba, której komentarz został opublikowany wcześniej.
8. Nagrodą w konkursie jest książka „Kuchnia dla serca – zdrowie z roślin” Violetty Domaradzkiej i Roberta Zakrzewskiego.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31.03.2019 r. i zostanie przedstawione na stronie biegdlaserca.pl oraz na fanpage biegu.
10. Zamieszczając odpowiedź konkursową, osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że zgadza się z regulaminem konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu oraz dla celów marketingowych i promocyjnych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
11. Uczestnicy konkursu mają prawo do odmówienia lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z RODO (wysyłając odwołanie do organizatora).
12. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do organizatora konkursu.
13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook, ani z nim związany.
14. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
15. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu.
16. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora konkursu.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.